Co je permakultura?

Velmi stručná definice permakultury říká, že jde o uspokojování lidských potřeb při současné regeneraci ekosystému. Ekosystémy, které nějakým způsobem využíváme, jsou ve špatném stavu. V tomto století nás provází ekologická krizi v podobě obrovského snížení biodiverzity (úbytek rostlinných a živočišných druhů) naší přírody, používání chemických přípravků a z toho plynoucí chemické znečištění ekosystému, degradace půdy […]