Znaky permakulturní zahrady

Permakulturní zahrada se vyznačuje těmito znaky: Naplňuje naše potřeby Permakulturní zahrada má být co nejvíce samostatná ve zdrojích. Napodobuje ekosystémy v přírodě Systém jsme uměle vytvořili 1. Permakulturní zahrada naplňuje naše potřeby Permakulturní zahrada je zahradou užitkovou i okrasnou zároveň, která naplňuje množství potřeb rodiny. Umožňuje rodině být soběstačná, tedy nevyužívá průmyslové technologie ničící přírodu. […]

Co je permakultura?

Velmi stručná definice permakultury říká, že jde o uspokojování lidských potřeb při současné regeneraci ekosystému. Ekosystémy, které nějakým způsobem využíváme, jsou ve špatném stavu. V tomto století nás provází ekologická krizi v podobě obrovského snížení biodiverzity (úbytek rostlinných a živočišných druhů) naší přírody, používání chemických přípravků a z toho plynoucí chemické znečištění ekosystému, degradace půdy […]